กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Science Show ครั้งที่ 4 🍂
🥇รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมWe are the one
1.นายอับดุลเลาะ บาเหะ ม.5/2
2.นายอับดุลเลาะ บือแนปีแน ม.5/2
3.นายรุสดี แวดูยี ม.5/2
🥇รางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีม Butterfly
1.ด.ญ.ฮุสนา รัตน์ทวีป ม.1/11
2.ด.ญ.นิอัสมีฮาน ต่วนกะจิ ม.1/11
3.ด.ญ.นูรมีนท์ อะโรม ม.1/11

Views: 442

SHARE :
 
 

สมทบทุนก่อสร้างมัสยิด

 

กิจกรรมที่ใกล้เข้ามา

     

    LINE@

    เพิ่มเพื่อน