โครงการค่ายเยาวชน สืบสานงานศิลป์ถิ่นยะลา กิจกรรมค่ายเยาวชน

ดนตรี กวี ศิลป์ของ กลุ่มสาระศิลปะ และสาระภาษาไทย

ได้ส่งนักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในวันที่ 24-26 มกราคม 2561 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน สืบสานงานศิลป์ถิ่นยะลา กิจกรรมค่ายเยาวชนดนตรี กวี ศิลป์ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา

Hits: 947

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/