Home / TVM VIDEO / กิจกรรมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เสริมขวัญกำลังใจ เยาวชนในพื้นที่

—–>รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

Hits: 149

SHARE :
 
 

สมทบทุนก่อสร้างมัสยิด

 

กิจกรรมที่ใกล้เข้ามา