Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมแสดงศักยภาพแปรอักษร นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น G.36

 

?กิจกรรมแสดงศักยภาพแปรอักษร นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น G.36
วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

กำหนดการ
> 08:00 – 12:00 นักเรียนหญิง    > 12:30 – 16:00 นักเรียนชาย

?หมายเหตุ : ห้ามตากล้องนอกหรือตากล้องส่วนตัวเข้าบริเวณสนาม

?สามารถติดตามLIVE  ได้ทางเพจ ANGKATAN 36.

Hits: 103