Home / TVM GALLERY / กิจกรรม TVM Scientists talk ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาลูกประคบด้วยสมุนไพรในท้องถื่นจังหวัดชายแดนใต้ งานนี้เด็กๆทุกคนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

 

Hits: 585

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/