Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกลุ่มสาระสังคม / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาสังคม

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1.นางสาวซิลมีย์ เจ๊ะมุ ชั้นม.6/9
2.นางสาวอานิตา หะยีสาและ ชั้นม.6/9
3.นางสาวฮุซนา บาราหาแม ชั้นม.6/9

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

Hits: 160