Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกลุ่มสาระสังคม / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดยะลา

 

 

 

ทีม ผู้หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนจังหวัดยะลาไปแข่งขันต่อระดับภาค 9 ที่จังหวัดสงขลา
1. นางสาวนาวาล ถนน ชั้นม.6/9
2. นางสาวรุสนี ดาโอ๊ะ ชั้นม.6/9
3. นางสาวฟาตีฮะ หะยีสะมะ ชั้นม.5/10

ทีมผู้ชาย ได้รับรางวัลชมเชย
1.นายอานัส อาแด ชั้นม.6/2
2.นายนิอัซรี สามะอาลี ชั้นม.6/7
3.นายอารีฟีน สามัน ชั้นม.5/3

Hits: 284