Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกลุ่มสาระสังคม / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองและการบริหารภาครัฐ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองและการบริหารภาครัฐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
1.เด็กหญิงฐาณิญา อาจหาญ ชั้นม.3/11
2.เด็กหญิงมูนา จือนารง ชั้นม.3/11

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม
นายกูบารง แซแร

Hits: 514