Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 SMP รุ่นที่ 5

 

สำหรับนักเรียนที่ติดสำรอง ให้มารายงานตัวทุกคนตามลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2vMu9fZ สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนห้องเรียนโปรแกรมอื่นสามารถสมัครออนไลน์ตามลิงก์นี้ http://admission.tvmyala.com/index.php?mod=home

Hits: 332