อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/newstudent-2565/