Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(ครูใหม่)ประจำปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (ครูใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ห้องสัมมนา 1 อาคาร 4 

1.เอกคณิตศาสตร์

2.เอกเคมี 

Hits: 2360

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/