Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเลื่อนการสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ขณะนี้ยังคงระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดปิดโรงเรียนภายใต้พรก.ฉุกเฉินที่ทางรัฐบาลประกาศนั้น ทางโรงเรียนขอเลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ อยู่ห้วงเดือนพฤษภาคม 2563 แทน โดยกำหนดปฏิทินดังต่อไปนี้

* วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สอบคัดเลือก นักเรียนใหม่

* วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบฯ

* วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวนร.ใหม่ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ โรเรียนกำหนด

*วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ปฐมนิเทศนร.ใหม่

*วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เปิดเรียนภาคเรียน 1/2563

หมายเหตุ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าสอบทุกคนเพื่อปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

Hits: 1561