Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ชายแดนใต้

 

ขอแสดงความยินดีสำหรับนักเรียนที่คว้าเหรียญรางวัล

รายการ ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ชายแดนใต้

เหรียญเงิน เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี กือโด ม.2

เหรียญเงิน เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี กือโด ม.2

เหรียญทองแดง เด็กชาย อิมรอน เฮ๊ะเดเระ ม.3

Hits: 217

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/