Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รวมพลคนรักษ์พลังงาน

 

รวมพลคนรักษ์พลังงาน
พลังงานจังหวัดยะลามอบหลอดผอม LED
449. หลอดไฟให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ.

ในโครงการโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน อ.เมือง จ.ยะลา

Hits: 332

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tvm.ac.th/student66/