Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รวมพลคนรักษ์พลังงาน

 

รวมพลคนรักษ์พลังงาน
พลังงานจังหวัดยะลามอบหลอดผอม LED
449. หลอดไฟให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ.

ในโครงการโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน อ.เมือง จ.ยะลา

Hits: 334