Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่าย ครั้งที่ 1 ชมรมมีเดีย Media Style Jirong (MSJ)

 

Media Style Jirong (MSJ) ชมรมมีเดีย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่าย ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2563 กำหนดการจัดค่าย 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

Hits: 69