Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ / ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดแข่งขัน เอแม็ทเกมต่อคำนวณตัวเลข สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ SMP เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ ส่งเสริมครูและนักเรียน ด้านการแข่งขันเอแม็ท การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันเอแม็ท นายปิยะวัฒน์ รักราวี ครูประจำโรงเรียนกันตังพิทยากร

ผลการแข่งขัน
นายฮัมดาน ปูเตะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์วิสนี ดอนิ

 

Hits: 377