Home / TVM GALLERY / โครงการพัฒนานวัฒกรรมทางการศึกษาและวิชาชีพครู

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แบบ open approach

ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวรพัฒน์

Hits: 224