Home / TVM GALLERY / โครงการพัฒนานวัฒกรรมทางการศึกษาและวิชาชีพครู

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แบบ open approach

ศึกษาดูงาน 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวรพัฒน์

Hits: 205

SHARE :
 
 

สมทบทุนก่อสร้างมัสยิด

 

กิจกรรมที่ใกล้เข้ามา