Home / TVM GALLERY / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดภาวะอ้วนลงพุง บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิด้วย

 

      ในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลดภาวะอ้วนลงพุง บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิด้วย 3อ 2ส 1ฟ 1น

Hits: 152