Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานตัว นร.ใหม่แบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนคนไกลบ้าน

 

ข่าวดีสำหรับนักเรียนไกลบ้าน!!! รายงานตัวออนไลน์ได้

เพียงแค่เตรียมเอกสารดังนี้

– ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง คนละ 1 ชุด
– ใบแสดงผลการเรียนวิชาศาสนา ( ถ้ามี ) แล้วส่งมาตามที่อยู่ของโรงเรียน อย่าลืมเก็บหลักฐานสลิปการส่งพัสดุดังกล่าว พร้อมโอนเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
– ห้องเรียนทั่วไป / วิทย์ – คณิตฯ ภาคเรียนละ 500 บาท
– ห้องเรียน SMA ,SME ,Smart-Eng ,Smart-Art ภาคเรียนละ 1,500 บาท
– ห้องเรียน SMC ,SMP ,Bestari ,Tahfiz Science ภาคเรียนละ 2,500 บาท

และอย่าลืมเก็บหลักฐานการโอนไว้ จากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูล ตามลิ้งค์  http://gg.gg/studentreporttvm63 พร้อมแนบหลักฐานการส่งเอกสาร และ การโอนเงิน มา….. และห้ามลืม!!!! กดยืนยันการส่ง เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น

Hits: 1334