Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ผู้ที่มีรายชื่อสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากร

 

ประกาศ    

       ผู้ที่มีรายชื่อสอบคัดเลือกครูใหม่ (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน) ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลาในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 2

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวซูไฮาลา  หะยีอาซา
2 นางสาวนูรัชรี  วาหะ
3 นางสาวซูไมรอ  เจะและ
4 นางสาวซอลีฮะห์  ละตานา
5 นางสาวคอลาณี  มะโซ๊ะ
6 นางสาวอานีสะ  หะยีดือราแม
7 นางสาวซูนีดา  บือโต

 

Hits: 210