Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ กรณีห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

 
กรุณาเตรียม ดินสอ 2 B / ปากกา / ยางลบ / บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่ทางหน่วยงานราชการออกให้
 
หมายเหตุ
สำหรับวันสอบคัดเลือก เฉพาะห้องเรียน SMP ม.4 ต้องเลื่อนวันสอบให้ตรงกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด เป็นวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนโปรแกรมอื่นๆยังสอบคัดเลือกตามกำหนดการเดิมต่อไป
 
กรณีผู้สมัครที่ยังคงมีปัญหา การแนบเอกสารหลักฐาน หรือ ลืมรหัสเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร สามารถติดต่อทีมงานไอทีร.ร.ทางช่องทางไลน์ https://lin.ee/fjlX8jT
 
กรณีที่สมัครเข้ามา แต่มีปัญหาการแนบไฟล์เอกสาร ทางร.ร.ยังคงอนุญาตให้นร.เข้าสอบ และจะปรากฏชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามปกติ โดยขอให้นร.ติดต่อทางทีมงานไอที เพื่อแนบเอกสารย้อนหลังต่อไป
 

สำหรับโควต้านักกีฬา

ม.1 โควต้านักกีฬา ทดสอบ วันเสาร์ ที่ 4 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

ม.4 โควต้านักกีฬา ทดสอบ วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

 
 

แผนผังห้องสอบ

Hits: 2357