Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป 2566

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบคัดเลือก วันเสารฺที่ 11  มีนาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.

ม.1 ห้องทั่วไป ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.1 Smart Arab ชาย [ดูรายชื่อ]

ม.1 ห้องทั่วไป หญิง [ดูรายชื่อ]
ม.1 Smart Arab หญิง [ดูรายชื่อ]

ม.4 วิทย์-คณิต ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.4 ศิลป์ ชาย [ดูรายชื่อ]

ม.4 วิทย์-คณิต หญิง [ดูรายชื่อ]
ม.4 ศิลป์ หญิง [ดูรายชื่อ]
ม.4 Hafizah [ดูรายชื่อ]

กรุณาเตรียม ดินสอ 2 B / ปากกา / ยางลบ / บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่ทางหน่วยงานราชการออกให้

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องโปรแกรมทั่วไป สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

09.00-12.00 น.    ชุดวิชาพื้นฐาน(100 คะแนน)

ชุดวิชาพื้นฐาน มี 5 วิชา ดังนี้

ภาษาไทย คะแนน 20 คะแนน

ภาษาอังกฤษ คะแนน 20 คะแนน

วิทยาศาสตร์ คะแนน 20 คะแนน

คณิตศาสตร์ คะแนน 20 คะแนน

อิสลามศึกษา คะแนน 20 คะแนน

โดยแนวข้อสอบเน้นเนื้อหา ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) / ม.1 (บางส่วน) และ o-net ป.6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทย์-คณิต ศิลป์ทั่วไป

09.00 -12.00 น ชุดวิชาพื้นฐาน

ชุดวิชาพื้นฐาน มี 5 วิชา ดังนี้

ภาษาไทย  20 คะแนน

ภาษาอังกฤษ  20 คะแนน

วิทยาศาสตร์ 20 คะแนน

คณิตศาตร์ 20 คะแนน

อิสลามศึกษา  20 คะแนน

โดยแนวขัยสอบเน้นเนื้อหา มังยมศึกษาตอนตัน (ม 1 ม 3) / ม 4 (บางส่วน) และ o net ม.3

—————

ม.4 Smart-Art ชาย  [ดูรายชื่อ]
ม.4 Smart-Art หญิง [ดูรายชื่อ]

* กรณีนักเรียนชั้นม.4 ที่จำนงเข้าห้องเรียนโปรแกรม Smart Art ขอให้มารายงานตัวนักเรียนใหม่ ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2566 (โดยไม่มีการสอบคัดเลือก)

————-

หากมีข้อสงสัยติดต่อ LINE  https://lin.ee/fjlX8jT

Hits: 6489