Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องทั่วไป 2567

 

 

สอบคัดเลือก วันเสารฺที่ 9  มีนาคม 2566
เวลา 09.00

ม.1 ห้องทั่วไป ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.1 ห้องทั่วไป หญิง [ดูรายชื่อ]

ม.4 วิทย์-คณิต ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.4 ศิลป์ ชาย [ดูรายชื่อ]

ม.4 วิทย์-คณิต หญิง [ดูรายชื่อ]
ม.4 ศิลป์ หญิง [ดูรายชื่อ]

กรุณาเตรียม ดินสอ 2 B / ปากกา / ยางลบ / บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่ทางหน่วยงานราชการออกให้

Hits: 11857