Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนอินเทอร์สำหรับการเรียนออนไลน์

 

ขยายเวลา สามารถกรอกได้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

กรอกฟอร์มกดลิ้งคนี้   https://bit.ly/tvm-internet4study
หรือ สามารถแสกน QR code ตามรูปทีปรากฏ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 -16 สิงหาคม 2564
***สามารถกรอกได้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

กรอกเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบการกรอกได้ที่  bit.ly/tvm-formgetinternet-check

โดย
ให้นักเรียนลงทะเบียนโดยใช้อีเมลล์ ของ รร. (@tvm .ac.th) และ นักเรียน 1 คน สามารถแจ้งความประสงค์ได้เพียงคนละ 1 ครั้ง เท่านั้น

โดยทางโรงเรียนจะรวบรวมและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกสทช. พิจารณา ต่อไปเพื่อรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์ในช่วงการระบาดของ โควิด-19

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ระบบ หรือ อีเมลล์ของ รร. ติดต่อ Line ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ https://lin.ee/NdD8d0F

Hits: 3145