Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

 

 

สำหรับนักเรียนใหม่ แสกนเข้ากลุ่มด้านล่างนี้  หรือ คลิ๊ก Open Chat  [ Line TVM – นักเรียนใหม่ 2565 ]

ขั้นตอน เข้ากลุ่ม

1. ระบุเลขประจำตัวนักเรียน และ ชื่อ สกุล

2. ตั้งชื่อโปรไฟล์ เป็น เลขประจำตัว – ชื่อ เช่น [ 60123-อาดัม ฮาวา ]

***ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เมื่อเข้ากลุ่มแล้วมิฉะนั้นจะถูกนำออกจาก Line OpenChat
***โปรดกรอกข้อมูลตามจริงเพื่อพิจารณา เข้ากลุ่ม OpenChat

Hits: 4030