Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แบบสำรวจการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

 

แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน Pfizer

1.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนักเรียนให้ถูกต้อง ถ้าข้อมูลผิดให้ทำการแก้ไขทันที
2.กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
3 กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฉีดวัคซีน (ถ้าเคยฉีกวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็ม ให้เลือกไม่ประสงค์ของฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในขั้นตอนถัดไป
4. กรอกข้อมูลแสดงความจำนงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
5.ดาวโหลดเอกสารขอความยินยอมจากผู้ปกครอง

ตอบแบบสำรวจ    [ https://tvmyala.com/vaccine ]
ให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบข้อมูลตอบแบบสำรวจทุกคน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดต่อฝ่ายไอที  https://lin.ee/NdD8d0F

Hits: 4710