Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบห้องโปรแกรม 2567

 

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1Tahfiz Science  [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMC  ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 Smart Arabic  ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 Nusantara ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 โควต้านักกีฬา  [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 Smart Arabic  หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 Nusantara หญิง [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 โควต้านักกีฬา ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Tahfiz Science ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 SMP ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart Art ชาย [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Bestari หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Tahfiz Science หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 SMP หญฺิง  [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart Art หญิง [ดูรายชื่อ]


สอบวันศกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง https://admission.tvmyala.com/?mod=checking

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายไอที  https://lin.ee/fjlX8jT

แผนผังห้องสอบ

Hits: 12847