Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ 2 สำหรับห้องเรียนพิเศษ 2565

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ 2 สำหรับห้องเรียนพิเศษ 2565

คุณสมบัติมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ม.1 SME ชาย

ห้องเรียนส่งเสริมความถนัดทางภาษาอังกฤษ

ม.1 SMC ชาย

ห้องเรียนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ม.4 SMART ENGLISH ชาย

ห้องเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางภาษา

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 มีนาคม 2565

สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 2565

ประกาศผลวันที่ 8 มีนาคม 2565

ห้องเรียนพิเศษรอบ2 สมัครทางออนไลน์เท่านั้น 

 

หลักฐานการสมัคร 

***ไฟล์หลักฐานที่ต้องเตรียม กรณีสมัครออนไลน์ ดังนี้

1.ใบรับรองจากสถานศึกษา (ปพ.7) หรือ สมุดพก(ปพ.6) – ไฟล์ pdf
กรณี สมัคร หลักสูตร/โปรแกรมพิเศษ ต้องแนบ ปพ.7 และ ปพ.6 ที่แสดงเกรด 5 เทอม

2.สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 รูป -ไฟล์ภาพ

3.รูปถ่าย – ไฟล์ภาพ

4.สลิปการโอนค่าสมัคร 20 บาท -ไฟล์ภาพ
บัญชีสำหรับโอนค่าสมัคร
ชื่อบัญชี นายกูดิงอีแต
หมายเลขบัญชี 9091570555
ธนาคารกรุงไทย

5.ใบรับรองวิชาศาสนา -ไฟล์ภาพ (ถ้ามี)

***เตรียมไฟล์ให้พร้อมก่อนกดสมัครเรียน หากไม่อัพโหลดหลักฐานหรือ อัพโหลดหลักฐานไม่เรียบร้อยจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

 

Hits: 1474