Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสอบโควตานักกีฬา 2566

 
กำหนดการสอบโควตานักกีฬาฟุตบอล
ม.1 ทดสอบ วันเสาร์ ที่ 4 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00
ม.4 ทดสอบ วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00
*** การแต่งกาย แต่งกายชุดกีฬาหรือชุดพละและรองเท้าฟุตบอล(รองเท้าสตั๊ด)
***นำบัตรประชาชนหรือบัตรหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงตัวตน

Hits: 434