Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโควตานักกีฬา รอบ 2/2566

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควตานักกีฬา รอบ 2 ปีการศึกษา 2566 

ม.1 โควต้านักกีฬา ฟุตบอล รอบ 2  [ดูรายชื่อ]

ม.1 โควต้านักกีฬา ตะกร้อ รอบ 2  [ดูรายชื่อ]

ม.4  โควต้านักกีฬา ฟุตบอล รอบ 2 [ดูรายชื่อ]

ม.4 โควต้านักกีฬา ตะกร้อ รอบ 2  [ดูรายชื่อ]

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองการสอบครั้งที่ 1 ให้มาทดสอบอีกครั้งพร้อมกับนักเรียนรอบ 2 ตามวันเวลาข้างล่างนี้

กำหนดการสอบโควตานักกีฬาฟุตบอล

ม.1 ทดสอบ วันเสาร์ ที่ 25 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

ม.4 ทดสอบ วันอาทิตย์ ที่ 26 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

*** การแต่งกาย แต่งกายชุดกีฬาหรือชุดพละและรองเท้าฟุตบอล(รองเท้าสตั๊ด)
***นำบัตรประชาชนหรือบัตรหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงตัวตน

Hits: 1097