Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโปรแกรม SMP 2566

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโปรแกรม SMP
ตามที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ทางโรงเรียน ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ห้องเรียน คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ดูรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก [ดูรายชื่อ]

ดูรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก [ดูรายชื่อ]

Hits: 1913