Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษ SMP 2565

 
ประกาศโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2565
ตามลิ้งก์
สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ถี่ถ้วน
หมายเหตุ***
จากประกาศดังกล่าวมีนักเรียนได้รับโควต้าโอลิมปิกวิชาการจำนวน 3 คนได้เเก่ลำดับที่
38. รหัสผู้สอบ 65196 นางสาว สตีญา แหลมเกาะ
39. รหัสผู้สอบ 65079 เด็กหญิง โซเฟีย วานิ
40. รหัสผู้สอบ 65110 เด็กหญิง กูวีด๊าด ยามิรูเด็ง

Hits: 1080