Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตากีฬา ปีการศึกษา 2566

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตากีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
………………………………………………………………………………………..
ตามที่ทางโรงเรียนได้ให้มีการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อประเภทโควตานักกีฬา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ประจำปีกาศึกษา 2566 ใน แล้วนั้น ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัว
เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-13.30น ณ ห้องประชุมสัมมนา1 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
———
รายชื่อ
——–
หลักฐานที่จะต้องงนำมาในวันรายงานตัว
– ปพ.1 ตัวจริง
– ใบรับรองวิชาศาสนาตัวจริง(ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนักเรียน
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านบิดาและมารดา
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
– รูปถ่าย 1นิ้ว 2รูป
หมายเหตุ
– ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันดังกล่าวได้ ให้แจ้งมาที่ 080-617-0501
– นักเรียนที่ติดสำรอง ให้รอทางโรงเรียนเรียกอีกครั้งหนึ่ง
– นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกโควตานักกีฬา ให้มาสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรปกติ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ตามที่นักเรียนได้สมัครไว้

Hits: 516