Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / ประกาศผลการคัดเลือกโควตากีฬา 2567

 

ประกาศผลการคัดเลือกโควตากีฬา!!!
สามารถเปิดอ่านได้ที่ลิงค์ [ดูรายชื่อ]

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศรับสมัครและให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาสอบคัดเลือกความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 นั้น
ทางโรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ดังต่อไปนี้

ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 8 พร้อมเตรียมเอกสารในการรายงานตัว ดังนี้
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2.ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ ( ปพ.1 ใบเกรด 5 เทอม )
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียน ( ปพ.7 )
4.สำเบาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
หากไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่า สละสิทธิ์ และจะเรียกรายชื่อสำรองตามลำดับ มารายงานตัวต่อไป

Hits: 2020