Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / ผลการคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่านห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

 

รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ดังนี้
ชั้น ม.1
– ม.1 SMA [ดูรายชื่อ]
– ม.1 SMC [ดูรายชื่อ]
– ม.1 Tahfiz Science [ดูรายชื่อ]
– ม.1 Smart Arab [ดูรายชื่อ]
– ม.1 Nusantara [ดูรายชื่อ]
– ม.1 SME [ดูรายชื่อ] update 14/02/2567

ชั้น ม.4
– ม.4 Smart English [ดูรายชื่อ]
– ม.4 Smart Art [ดูรายชื่อ]
– ม.4 SMP [ดูรายชื่อ]
– ม.4 EPBL Bestari [ดูรายชื่อ]
– ม.4 Tahfiz Science [ดูรายชื่อ]

Hits: 27228