Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักเรียน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1

ม.1 แผนการเรียน  SMA
ม.1 SMA ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.1 SMA หญิง [ดูรายชื่อ]

ม.1 แผนการเรียน SME 
ม.1 SME ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.1 SME หญิง [ดูรายชื่อ]

ม.1 แผนการเรียน SMC 
ม.1 SMC ชาย [ดูรายชื่อ]

ม.1 แผนการเรียน  Tahfiz-Science 
ม.1Tahfiz-Science ชาย [ดูรายชื่อ]

ม.1 แผนการเรียน  ทั่วไป
ม.1 ทั่วไป ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.1 ทั่วไป หญิง [ดูรายชื่อ]

** รายชื่อประกาศเรียงตามตัวอักษร

รายชื่อนักเรียน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4

ม.4 แผนการเรียน  SMP
ม.4 SMP  [ดูรายชื่อ]

ม.4 แผนการเรียน  BESTARI
ม.4 BESTARI  [ดูรายชื่อ]

ม.4 แผนการเรียน  Smart-English
ม.4 Smart-English ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.4 Smart-English หญิง [ดูรายชื่อ]

ม.4 แผนการเรียน  วิทย์-คณิต
ม.4 วิทย์-คณิต ชาย [ดูรายชื่อ]
ม.4 วิทย์-คณิต หญิง [ดูรายชื่อ]

ขั้นตอนการรายงานตัว

ให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรายงานตัว วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ที่ www.tvm.ac.th  อ่านรายรายละเอียด ขั้นตอน การเตรียมหลักฐาน ตามลิ้งค์ [ อ่านขั้นตอนการรายงานตัว ]

Hits: 35330