Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา 2565

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบรายชื่อ
**รายชื่อเรียงตามตัวอักษร

รายชื่อนักเรียน ม.1  ชาย [ดูรายชื่อ]

รายชื่อนักเรียน ม.1  หญิง [ดูรายชื่อ]

รายชื่อนักเรียน ม.4  ชาย [ดูรายชื่อ]

รายชื่อนักเรียน ม.4  หญิง [ดูรายชื่อ]

ให้นักเรียนผู้มีชื่อมารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดด้านล่างนี้

Hits: 14378