Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

 
**คลิ๊กรายละเอียดกาสมัคร    
**คลิ๊กโปรแกรมที่เปิดรับสมัคร
  • สมัครด้วยตนเอง วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิชาการศาสนา เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้น วันศุกร์)
  • ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ลิงค์กรอกใบสมัครออนไลน์)

*** คลิ๊ก >>ตรวจสอบห้องและเลขที่นั่งสอบ<< (สำหรับผู้ที่ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว)

Hits: 5528