Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนใหม่ห้องเรียนโปรแกรมพิเศษและโควตานักกีฬา ปีการศึกษา 2566

 

 

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMC  ชาย [ดูรายชื่อ]

 

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Bestari หญิง [ดูรายชื่อ]

 

ห้องเรียนโปรแกรม Tahfiz Science  [ดูรายชื่อ]

 

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 โควต้านักกีฬา  [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 วิทย์ โควต้านักกีฬา ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 ศิลป์ โควต้านักกีฬา ชาย [ดูรายชื่อ]

 

ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกห้องโปรแกรมให้มารายงานตัวในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 / สนามใหญ่ โรงเรียน เท่านั้น เพื่อยืนยันตัวการเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566
ส่วนนักเรียนที่ผ่านโควตานักกีฬาให้มารายงานตัวในวันที่ 25-28 มีนาคม 2566

 

 

Hits: 4751