Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการห้องเรียน SMP

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ SMP ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 1  >>> ดูรายชื่อ1<<<

ประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 >>> ดูรายชื่อ2 <<<

หมายเหตุ หากนักเรียนท่านใดตรวจสอบรายชื่อตนเองไม่ปรากฏในประกาศ สามารถติดต่อครูฮาพีฟี สะมะแอ ผ่านเฟสบุ๊ค(ลิ้งก์ นี้ Link ) ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Hits: 350