Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ SMP 2564

 

ประกาศโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด ดังนี้ shorturl.at/rxyQR

Hits: 2052