Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
รีบๆ มาสมัครกันนะครับ กับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ที่เปิดกว้างให้กับนักเรียนทุกคนได้สมัครมากขึ้น
สมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือออนไลน์ตาม QR code หรือลิงค์ข้างล่าง ได้เลยครับ

Hits: 930