Home / ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 2-28 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร
วิทย์-คณิต
ศิลป์-ภาษา
SMP(Science Math Program) สำหรับ ม.4
SMA(Science Math Ability Program) สำหรับ ม.1
ตะห์ฟิซไซน์(ระดับ ม.1  เฉพาะนักเรียนชาย)

 

หลักฐาน
ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน)

หรือ ปพ.6 (สมุดพก)

ใบรับรองวิชาศาสนา (กรณีย้ายหรือจบจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา)

รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2รูป

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ

 

 

วิธีการสมัคร

สมัคด้วยตัวเองที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ห้องวิชาการศาสนา

สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบจะเปิดให้สมัครในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป)
ลิ้งค์ สมัครออนไลน์

Hits: 7807