Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อ วันเวลา การเข้ารับวัคซีน Pfizer

 

เรื่อง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่กำหนด

ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา

จากที่ทางรัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื่อไวรัสโควิด 19 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจนักเรียนที่ประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนแล้วนั้น ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนที่แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วนั้น ให้มารับการฉีดวัคซีนที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา ตามวันเวลา ที่กำหนด โดยให้แต่งกายชุดนักเรียน

สิ่งที่จำเป็นต้องนำไปด้วยในวันฉีดวัคซีน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
  2. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวันซีนไฟเซอร์(ใบยินยอมจากผู้ปกครอง) และแบบคัดกรองวัคซีน (ต้องมี) กรอกข้อมูล และเซ็นชื่อให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/get-vaccine-pfizer

ตรวจสอบรายชื่อและเวลานัดหมาย

  • รายชื่อนักเรียนและกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer (ม.ต้น)วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 กดตรงนี้ https://bit.ly/vaccine-tvm-1
  • รายชื่อนักเรียนและกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer (ม.ปลาย และนักเรียนศาสนาอย่างเดียว) วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 กดตรงนี้ https://bit.ly/vaccine-tvm-2   [วันที่ 7/10/2564 เวลา ช่วง 08.00-11.00 น. เท่านั้น]
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่มีชื่อ หรือไม่ได้ประสงค์รับวัคซีนในตอนแรกแต่เปลี่ยนใจอยากฉีดวัคซีน นักเรียนสามารถ walk in และลงทะเบียนหน้างานได้เลย

หมายเหตุ

1) สำหรับนร.ที่เจ็บป่วยโดย ไม่เกี่ยวกับโควิท-19
***ให้นักเรียนแจ้งชื่อต่อครูประจำชั้นเพื่อที่ครูประจำชั้นจะได้ส่งรายชื่อไปยังสายชั้นต่อไป

2)สำหรับนร.ที่อยู่ระหว่างการกักตัว หรือ เป็นโควิทไม่เกิน 3 เดือน
*** ให้นร.แจ้งชื่อต่อครูประจำชั้น เพื่อครูประจำชั้นจะได้ส่งชื่อให้สายชั้นต่อไป

3) สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนรับวัคซีน แต่มีโรคประจำตัว หรือแพ้ยา
***ให้นักเรียนพกสมุดเอกสารที่แสดงการเป็นโรคนั้นๆ หรือใบรับรองแพทย์ หรือบัตรเอกสารที่แสดงการแพ้ยา ไปในวันดังกล่าวด้วย

4) สำหรับนร.ที่อยู่นอกเขตจังหวัดยะลา
***4.1 ถ้านร.สามารถติดต่อหาสถานที่ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนอาศัยเองได้ ก็ให้ดำเนินการ
***4.2 ถ้านร.ไม่สามารถติดต่อหาสถานที่ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนอาศัยได้ ก็ให้นร.เดินทางมารับ วัคซีนที่ยะลา (ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้)
***4.3 ถ้านรไม่สามารติดต่อฉีดวัคซีนในจังหวัด ของตนเองได้ตามข้อ 4.1 และไม่สามารถเดินทาง มารับวัคซีนที่ยะลาได้ตามข้อ 4.2 ก็ให้นร.แจ้งชื่อไปยังครูประจำชั้น เพื่อครูประจำชั้นจะได้ส่งรายชื่อให้สายชั้นต่อไป

5) ให้นักเรียนจำลำดับชื่อของตนเองด้วยและให้มาตามเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด
6) ผู้ปกครองจะมาพร้อมนักเรียนหรือไม่มาก็ได้
7) แต่งกายชุดนักเรียน

Hits: 3211