Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการประชุมพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการประชุมพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่25 ธันวาคม 2560

นักเรียนชาย ช่วงเช้า

เวลา 09.00 – 10.00 น. ประจำชั้นเรียนศาสนาของนักเรียนชาย

เวลา 10.15 – 11.15 น. ประจำชั้นเรียนสามัญของนักเรียนชาย

นักเรียนหญิง ช่วงบ่าย

เวลา 13.30 – 14.30 น. ประจำชั้นเรียนศาสนาของนักเรียนหญิง

เวลา 14.45 – 15.45 น. ประจำชั้นเรียนสามัญของนักเรียนหญิง

หมายเหตุ ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลาและอนุญาตให้รถจักรยานยนต์จอดยานพาหนะภายใน

โรงเรียนได้เท่านั้นกรณีที่นักเรียนมีปัญหาและต้องการปรึกษาครูประจำชั้น

สามารถขอรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ครูประจำชั้นของนักเรียนได้

แผนผังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

Hits: 62

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *