Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564 และรหัสห้องเรียน class room

 

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

ตารางเรียนศาสนา  [ ดูตาราง]

ตารางเรียนสามัญ [ ดูตาราง]

รหัสห้องเรียน  Classroom สามัญ [ ตรวจสอบ ] updated 16/07/2021 10.00 AM

รหัสห้องเรียน Classroom ศาสนา [ตรวจสอบ] updated 14/07/2021 13.00 AM

ขั้นตอนการใช้บัญชีโรงเรียนเพื่อเข้า Classroom https://www.tvm.ac.th/email-google-workspace-for-education-tvm/

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ชั้นเรียน สามารถสอบถามผู้สอน/ประจำชั้น
หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวิชาการศาสนา  https://lin.ee/PBWia1e

ติดต่อการขอใช้อีเมลล์ หรือ มีปัญหาการใช้ อีเมลลโรงเรียน https://lin.ee/NdD8d0F

**หมายเหตุ การเข้า classrom จำเป็นต้องใช้บัญชีอีเมลล ์ที่ทางโรงเรียนได้แจกไว้เท่านั้น

Hits: 71845