Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สถิติบุคลากร

 

สถิติบุคลากรและนักเรียน

สถิติบุคลากร

จำนวนบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ลำดับที่ ประเภท   / ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้บริหาร 3
2 กรรมการบริหาร 10
3 ครูสอนศาสนา 245
4 ครูสอนสามัญ 234
5 ข้าราชการครู 1
6 เจ้าหน้าที่ 17
7 ลูกจ้างประจำ 3
8 เจ้าหน้าที่หอพัก 2
9 นักการภางโรง 12
10 พนักงานขับรถ 12
11 ยาม 4
รวม     543    คน

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

 

ปีการศึกษา 2560 มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

  1. จำนวนนักเรียนทั้งหมด   คน
  2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

สถิตินักเรียน

จำนวนนักเรียนภาคสามัญปีการศึกษา 2560

ชั้นสามัญ ชาย หญิง จำนวน
ม.1 467 652  1119
ม.2 391 628  1019
ม.3 341 626  967
รวม ม.ต้น  1199 1906 3105 
ม.4  304 681 985
ม.5  239 679 918
ม.6 225 662 887
รวม ม.ปลาย 768  2022 2790
รวมทั้งสิ้น 1967   3928 5895

จำนวนนักเรียนภาคศาสนา ปีการศึกษา 2560

ชั้นศาสนา ชาย หญิง จำนวน
1 อิบตีดาอี 108  74
2 อิบตีดาอี
3 อิบตีดาอี
4 อิบตีดาอี
1 มูตาวาซิต
2 มูตาวาซิต
3 มูตาวาซิต
1 ซานาวี
2 ซานาวี
3 ซานาวี
รวมทั้งสิ้น  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Hits: 304

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *