Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 (ยกเว้นวันศุกร์)
เวลา 8.00-16.00 สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการศาสนา
หรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.tvm.ac.th/admission
ตรวจสอบสถานะการสมัคร [Click]
โปรแกรมที่เปิดรับ
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
-SMA(Science Math Ability Program)
-SME(Science Math and English program)
-SMC(Science Math Computer)
-ตะห์ฟิซไซน์ (เฉพาะนักเรียนชาย)
-ทั่วไป
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
-วิทย์-คณิต
-SMP(Science Math Program)
-SMART – English
-SMART – ART
 
 
โปรแกรม SMP (Science Math Program)
เปิดรับสมัคร 18-28 ม.ค. 64
สอบคัดเลือก วันที่ 5 ก.พ. 64 ประกาศผลสอบ วันที่ 19 ก.พ. 64
สมัครด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น3 อาคาร4
ค่าสมัคร 30 บาท ติดต่อสอบถามเพิมเติม
โทร 093-254-7469 (ครูซูไฮมี สาแม)
064-051-6693 (ครูฮาฟีฟี สะมะแอ)
Link สมัคร SMP : https://forms.gle/CXUaeNcPCfV8wL5J8
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ SMP https://www.tvm.ac.th/tvm-smp64/
 

Hits: 8601