Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวกิจกรรมโรงเรียน / รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ 2566

 

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1Tahfiz Science  [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMC  ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 Smart Arabic  ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 โควต้านักกีฬา  [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SMA หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.1 SME หญิง [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 โควต้านักกีฬา ชาย [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Tahfiz Science ชาย [ดูรายชื่อ]

—————–

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Smart English หญิง [ดูรายชื่อ]

ห้องเรียนโปรแกรม ม.4 Bestari หญิง [ดูรายชื่อ]

—————–

สำหรับโปรแกรม SMP จะประกาศรายชื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

——————

ตรวจสอบรายด้วยตนเอง https://admission.tvmyala.com/?mod=checking

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายไอที  https://lin.ee/fjlX8jT

ดูตารางสอบ [ดูตาราง]

——————

สำหรับโควต้านักกีฬา

ม.1 โควต้านักกีฬา ทดสอบ วันเสาร์ ที่ 4 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

ม.4 โควต้านักกีฬา ทดสอบ วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.พ.66 ณ สนามฟุบอลหญ้าเทียม จารู เวลา 08.30-12.00

Hits: 10922