Home / ข่าวสารโรงเรียน / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ม.1 นักเรียนชาย

ระดับชั้น ม.1 นักเรียนหญิง

ระดับชั้น ม.4 นักเรียนชาย

ระดับชั้น ม.4 นักเรียนหญิง

หรือ สามารถตรวจสอบห้องและเลขที่นั่งสอบเป็นรายบุคคลได้ที่ ลิ้งค์นี้
โดยค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน เช่น
1234567890123 (สำหรับนักเรียนใหม่)
1-2345-67890-12-3 (สำหรับศิษย์เก่า ม.3)

อ่านรายละเอียดและกำหนดการต่างๆ ได้ที่ ลิ้งค์นี้

 

Hits: 10395